Strona główna (Publiczna) : Programy partnerskie :
Stypendium na EASD

Stypendium na EASD top banner

Stypendium na EASD Stypendium na EASD

W 2014 roku firma Eli Lilly podpisała umowę z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym (PTD) o sponsorowaniu PTD w ramach projektu „Międzynarodowe stypendium wyjazdowe – kongres EASD”.

Jest to bezprecedensowe, nowatorskie podejście ze strony firmy Lilly do kwestii sponsorowania udziału polskich lekarzy w dużej międzynarodowej konferencji medycznej.

Lilly nie uczestniczy w procesie przyznawania stypendiów. Stroną całkowicie odpowiedzialną za wybór lekarzy, którzy spełniają kryteria niezbędne do otrzymania stypendium jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. PTD jest też odpowiedzialne za przeprowadzenie projektu od strony administracyjnej i logistycznej.

Wszelkie informacje nt. kryteriów uzyskania stypendium oraz warunków składania aplikacji są dostępne na stronie internetowej PTD:  www.cukrzyca.info.pl

Firma Eli Lilly oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wyrażają chęć kontynuowania projektu „Międzynarodowe stypendium wyjazdowe – kongres EASD”  także w kolejnych latach z korzyścią dla polskich lekarzy.