Strona główna (Publiczna) : Lilly Diabetes :
Misja i historia

Misja i historia banner

Nie ma dwóch takich samych przypadków cukrzycy

"30 maja 1922r firma Eli Lilly jako pierwszy na świecie producent podpisała umowę z Uniwersytetem w Toronto dającą jej patent na produkcję insuliny"1.

Misja i historia Lilly Zaowocowało to opracowaniem metody oczyszczania insuliny i stworzeniem leku przyswajanego przez większość pacjentów.

Kolejne kamienie milowe rozwoju to m.in.: opracowanie przez Eli Lilly pierwszego preparatu insuliny ludzkiej (1982 r.), pierwszego szybkodziałającego analogu insuliny (1996 r.) i pierwszej mieszanki analogowej insuliny (1999 r.).

Ponieważ w Lilly doskonale wiemy, że nie ma dwóch takich samych przypadków cukrzycy, równolegle z rozwijaniem technologii wytwarzania leków, od dziesięcioleci staramy się jak najlepiej realizować naszą misję, jaką jest doskonalenie indywidualnych rozwiązań terapeutycznych i rozwijanie kompleksowych programów wsparcia zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów z cukrzycą.

1 Tatoń J., Czech A. Wieki uczą. Historia Badań i leczenia cukrzycy. Termedia Wydawnictwa medyczne, Poznań 2011.