Strona główna (Publiczna) : Dla lekarzy :
Akademia Diabetologii

Akademia Diabetologii top banner

Akademia Diabetologii ikona Akademia Diabetologii

Akademia Diabetologii jest wieloletnim projektem naukowym prowadzonym przez Lilly Diabetes w Polsce.

Celem Akademii Diabetologii jest konsekwente umacnianie wizerunku Lilly jako partnera, który jest otwarty na potrzeby lekarzy, pacjentów oraz najnowsze doniesienia naukowe.

Realizując kolejne edycje konferencji i warsztatów skupiamy się na budowaniu wiedzy wśród lekarzy diabetologów oraz lekarzy oddziałów szpitalnych w zakresie indywidualizacji leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz opieki nad pacjentem w oddziale szpitalnym, w świetle najnowszych doniesień naukowych.

Konferencja Naukowa Lilly Diabetes
„Z insuliną przez życie”

to cykliczna ogólnopolska konferencja organizowana przez Lilly Diabetes adresowana do lekarzy specjalistów diabetologów.
Konferencja ta realizowana jest w innowacyjnej formule wykładów i warsztatów poruszających problem insulinoterapii na każdym etapie życia osoby z cukrzycą.
Tematyka konferencji jest wypracowywana przy współpracy i zaangażowaniu największych autorytetów naukowych w Polsce.

Warsztaty P2P (peer to peer)

to cykle spotkań lokalnych organizowane kilka razy w roku. Każdy cykl spotkań P2P jest poświęcony ważnemu zagadnieniu z obszaru diabetologii i/lub opieki nad pacjentem z cukrzycą przyjmującym insulinę lub przygotowującym się do tego modelu leczenia. Warsztaty organizowane są w formie wykładów, dyskusji, wymiany doświadczeń na zasadzie „pro contra”, prezentacji przypadków pacjentów.